Dagsarkiv 26 oktober 2022

Avkalle

Forskning och vetenskap kring mindfulness

Mindfulness står för sinnesnärvaro, att vara medvetet närvarande i världen vi lever i, och är ett förhållningssätt att visa ödmjukhet och medkänsla till allt levande. Att utöva mindfulness innebär också att meditera eller hitta sätt att vara i harmoni med sig själv och omvärlden. Enligt vetenskapliga studier och forskning är mindfulness bra för både kropp och själ och kan motverka ångest och stress.

Effektiv fysisk redskapsträning och mindfulness för själen

Att ta hand om själen och hur man mår är mycket viktigt för att finna tillvaron tillfredsställande och vara nöjd med sig själv. Då orkar man även ta hand om kroppen och det fysiska måendet genom träning. Många kan gå och bära på saker inombords som man kanske inte har orkat ta itu med. Enligt en forskningsstudie på Lunds Universitet ser man att mindfulness tar bort tidigare rädslor genom några enkla övningar. Några minuters meditationsövningar per dag med en passande app för meditation, kan öva hjärnan att ta bort oviktiga och inlärda rädslor man inte behöver ha. När man mår bättre med mindfulness är det också viktigt att träna den fysiska kroppen för ett bra välbefinnande. Balans mellan kropp och själ är essentiellt för att ha en bra fysisk och mental hälsa. Att träna hemma kan vara lika effektivt som att gå till gymmet och då behöver man träningsutrustning hemma. Något som är mycket effektivt när man tränar muskelstyrka är perfekta skivstänger för träning som är bra att ha hemma. När man skaffar perfekta skivstänger finns det många fördelar som att kunna välja mellan olika raka skivstänger, effektiva fjäderlås eller curlstänger. Att börja träna med skivstänger ger bättre muskelstyrka, koordination och en friskare kropp.

Forskning kring yoga och mindfulness

Yoga har blivit en allt mer populär träningsform världen över för både äldre och yngre, män eller kvinnor och även gravida eller för de som har ett handikapp. Yoga kan anpassas efter egna förutsättningar och behov för den enskilde individen. Enligt ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet, framkommer det att yoga hjälper kropp och hjärna att vara i balans och motverkar risker för vissa sjukdomar. Yoga ökar det psykiska välmåendet och minskar stress, oro, depression och ångest. Yoga hjälper även mot många smärttillstånd, samt minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Fördelen med yoga är att den kan vara lika effektiv att använda istället för antidepressiva läkemedel och beteendeterapi. Inom yoga lär man sig också speciella andningstekniker ihop med olika kroppsställningar för att få kroppen och själen att vara i balans.

Meditation är en stor och viktig del av mindfulness och på internet och via appar eller kurser finner man en mängd olika meditationsövningar. Det viktigaste är att man finner en meditationsteknik som passar. Forskning på KTH inom neurovetenskap och filosofi visar att meditation gör att man fattar klokare beslut och får hjärnan att tänka klarare. Tack vare meditation blir beslutsfattandet i olika livssituationer mer hållbart och man får lättare att se helheten i problemlösning. När man mediterar är det viktigt att finna en plats som man tycker passar och känns rätt. Det kan vara en lugn vrå i hemmet, på den egna gräsmattan eller ute i skogen bland fågelkvitter och trädens sus.