Stjärna äldre än Big Bang

Avkalle

Stjärna äldre än Big Bang

Den ledande teorin om universums beräknade ålder är 13,8 miljarder år. På senare tid har dock alltfler forskare ifrågasatt denna då nya upptäckter förbryllar rymdexperterna. Ett exempel på detta är stjärnan HD 140283 belägen 190 ljusår bort i stjärnbilden Vågen. Då stjärnan har relativt intressanta egenskaper som exempelvis en låg järnhalt hela 250 gånger lägre än de halter som uppmätts i vår egen sol, är det främst dess ålder som överraskar experterna.

800 miljoner år äldre än tid och rum

HD 140283 är nämligen över 14,4 miljarder år gammal. Detta skulle göra stjärnan cirka 800 miljoner år äldre än själva universum. Flera omberäkningar har gjorts. Tidiga beräkningar estimerade en ålder på 16 miljarder år. Då detta inte längre stämmer har rymdforskare fortfarande inte lyckats få ner åldern under 14 miljarder år. På grund av dess ålder kallas HD 140283 för Metusalem-stjärnan internationellt sätt.

Namnet Metusalem härstammar från Gamla Testamentet och var namnet på en patriark som blev 969 år gammal, vilket enligt Bibeln är den äldsta människan som någonsin har levt. Detta är ett passande namn på en så pass gammal himlakropp som HD 140283.

Om författaren

kalle administrator