Europeiska rymdorganisationen

Avkalle

Europeiska rymdorganisationen

Ofta när vi talar om spännande upptäckter i vårt universum, länkas de tillbaka till amerikanska organisationer likt NASA eller SpaceX. Dock har Europas motsvarighet European Space Agency, ESA, på senare tid växt i både budget och popularitet.

År 1974 fattades beslutet att slå samma European Launcher Development Organisation (ELDO) med European Space Research and Technology Centre (ESTEC) för att bilda en unison rymdorganisation. På så sätt bildades European Space Agency, som på svenska kallas den Europeiska rymdorganisationen.

ESA har sedan dess ägnat sig åt rymdforskning och lanserat ett flertal intressanta projekt. Exempelvis har organisationen lanserat Venus Express, en rymdsond vars uppgift var att undersöka och utforska grannplaneten Venus atmosfär. ESA har även utvecklat Herschelteleskopet, ett rymdteleskop vars främsta uppgift är att undersöka nyfödda galaxer.

Den Europeiska rymdorganisationen består av medlemsstaterna Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Ständiga samarbeten sker dock även med både Kanada och USA.

Framtiden ser ljus ut. Nyligen annonserades det att organisationens stödbudget ökat till över 14 miljarder Euro. I samband med pågående projekt som ExoMars, en sond som ska cirkulera runt Mars och placera en landare på planetens yta, kan vi räkna med flera spännande uppdateringar inom en snart framtid.

Om författaren

kalle administrator