Personlighet och pengar – vad säger forskningen?

Avkalle

Personlighet och pengar – vad säger forskningen?

Alla känner vi sparsamma och slösaktiga personer, och vet vad vi själva identifierar oss som. Men vad gör egentligen en människa mer benägen att hålla i sina pengar, medan andra gärna äter dyra middagar oavsett om plånboken tillåter eller ej? Och finns det kanske nyanser till detta? Psykologen Ken Honda har forskat på ämnet och nått slutsatsen att det finns sju stycken övergripande ekonomiska personligheter.

Den maniska samlaren

Den maniska samlaren skulle helst inte spendera några pengar alls. Den här personligheten tycker mer att pengar är en källa till säkerhet, och lägger gärna pengar på hög och jobbar hårt. Här kan det behövas hjälp att slappna av och unna sig själv ibland.

Den kompulsiva slösaren

Här har vi motsatsen till ovanstående. Här slösas det mycket och ofta, vilket också skapar ångest och ånger. Den här personlighetstypen är med andra ord ofta i behov ekonomisk förvaltning och emotionellt stöd. Varför uppstår behovet att köpa saker hela tiden?

Den maniska pengaskaparen

Den här personen vill tjäna så mycket som möjligt, vill se pengar växa och bli erkänd som duktig med pengar. Det kan dock ge upphov till stress och en känsla av att aldrig vara nöjd.

Den likgiltiga

Som det låter tycker den här personen att pengar är ganska irrelevant, men har det oftast ganska gott ställt. Den här personen vill heller inte att pengar ska influera några viktiga livsbeslut, och går mer på känsla.

Den sparsamma slösaren

Här har vi en blandning av de första två. Oftast är den här personen bra på att spara, men ger lätt vika för ett stort och impulsivt inköp. Det kan lätt upplevas som ett misslyckande, vilket kan vara ångestladdat.

Den risktagande

Här är kombinationen av den maniska pengaskaparen och slösaren. Personen gillar att se pengar växa, men tar ofta risker med sitt kapital. Om en risk resulterar i förlust upplevs stor ångest.

Den oroliga

Den orolige är konstant i emotionellt krisläge när det kommer till pengar, vilket förhindrar en god ekonomi. Personen i fråga förbereder ofta för ekonomiska kriser och vågar varken spendera eller spara för mycket.

Samtliga sju typer är självfallet en förenklad bild av människan, men de kan likväl vara ett bra sätt att få syn på sin hantering av pengar och vad som eventuellt skulle kunna förbättras. Vetenskap och forskning kan göra dig rik!

Om författaren

kalle administrator