Månadsarkiv 28 juli 2022

Avkalle

Andromeda på kollisionskurs med Vintergatan

Vår granngalax är på kollisionskurs med Vintergatan. Vår granngalax närmar sig oss med cirka 110 kilometer i sekunden. Dock kommer det fortfarande att ta ett tag innan detta händer. Trots den höga hastigheten är Andromeda belägen cirka 2 500 000 ljusår bort från Jorden.

Om cirka två miljarder år kommer galaxerna att passera så pass nära varandra att respektive galax gravitationsfält drar dem samman. Efter det att ytterligare 3 miljarder år har passerat, återstår istället en massiv galax med namnet Milkomeda, alternativt Andromedagatan eller Vinterandromeda.

Två massiva galaxer smälter samman

Både Andromeda och Vintergatan är två tungviktare i den lokala galaxhop vi lever i. Då Andromeda innehåller fler stjärnor och länge ansågs vara den största galaxen i närområdet, pekar nya rön på att Vintergatan potentiellt innehåller mer mörk materia och på så sätt innehåller mer massa.

Galaxerna är på kollisionskurs. Trots det väntas ingen massiv explosion ske. Båda giganterna kommer istället att smälta samman och sakta men säkert bilda en ny massiv galax. Allt som allt beräknas Milkomeda ha bildats efter cirka fem miljarder. Det är med andra ord inget vi behöver oroa oss över för stunden.