Om Vetenskap och Forskning

Syftet med Vetenskap och Forskning (VoF)

  • att redovisa referenser på god forskning som är oberoende av ekonomiska, politiska och ideologiska intressen
  • att visa att det finns vetenskapliga bevis för att alternativmedicinska metoder fungerar
  • att höja journalisters, allmänhetens och beslutsfattares kunskapsnivå om alternativmedicin
Tags : , ,

Ny databas med vetenskapliga studier på homeopati

Homeopathy Research Institute HRI och British Homeopathic Association har skapat en databas på homeopatisk forskning sökbar på olika sjukdomstillstånd och homeopatiska behandlingar.

”It comprises randomised controlled trials (RCTs) of homeopathy that have been published in peer-reviewed journals up to 2009. Other such RCTs will be added in due course, and the database will be updated on an ongoing basis to remain a current resource”.

Homeoinst.org/conditions

Tags :

Två nationella föreningar för homeopati bygger nya sajter

SAKHSvenska Akademin för Klassisk Homeopati (SAKH) är ett förbund som består av praktiserande homeopater, studerande homeopater och stödjande medlemmar. Förbundet bildades 1985 och har drygt 80 medlemmar, varav ungefär hälften är praktiserande medlemmar.

Föreningen fick ny hemsida i februari 2013: www.sakh.se

SFVHSvenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati verkar för att homeopati ska vara en fri vårdform som patienten i Sverige fritt kan välja så som i övriga EU-länder och världen. Föreningen informerar om homeopatin och förespråkar en fördjupad syn på dess verkningssätt och mer än 200-åriga erfarenheter.

Föreningen fick ny hemsida i april 2013: www.homeopatiframjandet.se

Tags :

Lunds Universitet: Vetenskap & Hälsa om Yoga

Lunds Universitet: "Vetenskap och Hälsa" om Yoga

Yogaandning bra verktyg mot stress

Yogaläraren Åsa Marsal ser andningen som ett verktyg för att lugna ner kroppen. När vi blir stressade andas vi snabbt och ytligt. Andetagen når inte hela vägen ner i lungvävnaden och vi får en sämre syresättning. Genom att förändra vår andning kan vi snabbt må mycket bättre.

Läs mer

Yoga som behandlingsmetod i primärvården

”Min forskning handlar om yoga som behandlingsmetod i primärvården. Mina studier, både genomförda och planerade, fokuserar på patienter med högt blodtryck och hur de påverkas av yoga, både vad gäller blodtryck och livskvalitet”, säger Moa Wolff, doktorand vid Lunds universitet och med CPF:s Patrik Midlöv samt Kristina Sundquist som handledare.

Läs mer

Tags : , ,

VoH: Ny webbplats samlar forskning på homeopati

Margot GranvikVetenskapsjournalisten Margot Granvik och homeopaten Chris Jörgenfelt lanserar en ny forskningshemsida om vetenskapen om homeopati. Syftet är att visa att det finns vetenskaplig forskning som stödjer homeopati.

”Det finns mängder av väl utförd forskning på homeopatisk medicinsk behandling därför har vi öppnat en webbplats för studier som publicerats i vetenskapliga och medicinska tidskrifter”, säger Granvik och Jörgenfelt.

Det handlar om artiklar som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter, som refereras på svenska av Margot Granvik och homeopaten Chris Jörgenfelt.

Besök vetenskapenomhomeopati.se

 

Tags : , , ,

Uppdateringar

Observera: Fördelen med denna sajt är att den automatiskt listar de senaste forskningsrapporterna på PubMed världens största forskningsdatabas inom medicin. 

Ny kategori ”Healing hands”

Ny kategori Parapsychology – PubMed

Ny kategori ”Reiki healing”

Tags : , ,

Uppdateringar

Elektromagnetiska fält (EMF) – Skador vid låga effektnivåer (icke-termisk)
Referenser till vetenskapligt validerad och publicerad forskning – exempel

Electromagnetic Fields – Global Health at Risk – EIEMFA

Homeopathic Treatment for Chronic Disease: A 6-Year, University-Hospital Outpatient Observational Study (PDF)
6500 patienter med olika kroniska sjukdomar deltog i studien som utfördes vid det homeopatiska sjukhuset i Bristol, Storbritannien. Studien pågick under sex år och den visar att 75% av patienterna blev friskare av homeopatisk behandling.

Forskning på kiropraktik inkl sökning på PubMed

Mobiletelefoni – skador – domstolsbeslut

Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection
Children and mobile phones: The health of the following generations is in danger

Vetenskap och forskning VoF är uppdaterad

Forskningsencyklopedin ”Vetenskap och forskning” är uppdaterad med aktuella länkar till forskning listad av Libertonline.com.

Torbjörn Sassersson, redaktör

Mary Ann Liebert and Libertonline.com

Mary Ann Liebert, Inc. is a leading company in the Scientific, Technical, and Medical knowledge and information industry. We are known for authoritative international publications in cutting-edge basic and translational biomedical research, with expanding scope in engineering, business, and law publications. These publications play an active and important role in advancing critical research and facilitating collaboration throughout the world in academia, industry and government, and are also highly respected resources for legislators, policy makers, and educators.

Mary Ann Liebert, Inc. invests substantially in technology-enabled content delivery systems and solutions to maximize the promise of global scientific exchange, and embraces new publishing models. The information industry is evolving rapidly and new technologies provide new challenges and opportunities. We have seen enormous uptake in our online content usage around the world, and we remain committed to driving innovation in delivering relevant, must-have information in multiple media formats.

Read more

Tags : ,

Den fria forskningen är hotad

Radioprogrammet Kaliber (P1) belönades med Guldspaden 2006 för sin undersökande journalistik som låg till grund för radioserien och artikeln: ”Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?”. Undersökningen handlade om forskningens villkor. Om beroende eller oberoende, om köpt tystnad, om alltmer forskning i projektform och om en ständig jakt på extern finansiering.

Reportern Anna Jaktén skriver: ”Över 2000 professorer har svarat på Kalibers frågor om villkoren för den fria forskningen. Varannan känner sig i olika grad politiskt styrd. Var sjätte har etiska konflikter med sina finansiärer. Många ser sig som konsulter snarare än fria vetenskapsmän.”

Det var 2006. Idag är det knappast någon skillnad. Vetenskap och Forskning har ambitionen att hänvisa den intresserade i rätt riktning till forskning som inte är finansierad av industrin, som inte sker på uppdrag av industrin för dess egenintressen. Det är en svår uppgift, men det är värt ett försök.

Bakom encyklopedin finns ett tiotal experter och sakkunniga inom flera ämnesområden relaterat till hälsa.

Tags :